PANEL CMS

Panel edycji treści – rozbudowany panel do edycji tekstu znajdującego się w dowolnej zakładce, możliwość zmiany zdjęć, rozmiarów, wyrównania, czcionki itp. Podkreślamy ten element, ponieważ wiele znanych nam CMS’ów nie daje takich możliwości, przez co bardziej szczegółowa edycja tekstu musi być obsługiwana przez osoby znające chociażby w podstawowym zakresie reguły CSS.